MRÓZ | ROBOTY ZIEMNE-BUDOWLANE

Budownictwo drogowe


Wykonujemy prace w zakresie budownictwa drogowego. Obejmują one budowę dróg, parkingów, chodników i podbudowy. Dysponujemy doświadczoną kadrą techniczną, nowoczesnym parkiem sprzętowym oraz własnym zapleczem przemysłowym i ekonomicznym. Współpracujemy z odpowiedzialnymi Partnerami, solidnymi Podwykonawcami i sprawdzonymi Dostawcami.
 
Wykonujemy nawierzchnie:
betonowe
bitumiczne
z płyt ażurowych
z kostki betonowej i kamiennej

Wykonujemy podbudowy:
betonowe
asfaltowe
z kruszywa łamanego
z kruszywa ceglanego
z kruszywa betonowego

Infrastruktura drogowa:
wodociągi
drenaże francuskie
odwodnienia liniowe
kanalizacje sanitarne
kanalizacje deszczowe
oświetlenie drogowe
roboty teletechniczne
 
Dodatkowe usługi:
korytowanie
rozbiórki budynków
równanie terenu
transport materiałów sypkich
odśnieżanie dróg, ulic, parkingów

Wymienione prace wykonujemy przy pomocy nowoczesnego sprzętu i maszyn.
Nasz park maszynowo - sprzętowy gwarantuje wydajne, ekologiczne i sprawne realizacje inwestycji.